ลุ้นรางวัล! เพียงสมัครรับ SMS วิเคราะห์เกมและผลบอลยูโร 2016

ลุ้นรางวัล! เพียงสมัครรับ SMS วิเคราะห์เกมและผลบอลยูโร 2016

วันนี้ขอเอาใจคุณผู้ชายและสาวๆ ทั้งหลายที่ชื่นชอบกีฬามหาชนอย่างฟุตบอลนะคะ ซึ่งตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสนิยมกันอย่างมากก็คือ ฟุตบอลยูโร 2016 และทรูมูฟก็ไม่พลาดที่จะเปิดตัวบริการ SMS ผลการวิเคราะห์เกมและรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อความ กด *476*21# โทรออก (สมัครฟรี โดยระบบจะคิดค่าบริการตอนได้รับ SMS ข้อความละ 6 บาท)

476-ฟุตบอลยูโร-680x240-thขั้นตอนการร่วมสนุก : เพียงคุณเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช และสมัครเป็นสมาชิกรับ SMS ผลการวิเคราะห์เกมและรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ของรางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท ได้แก่
– เสื้อแข่งขันฟุตบอลยูโรทีมชาติที่คุณชื่นชอบ จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท
– กระเป๋าเดินทาง Nike จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท
– เสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 (3 เดือน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ตามลำดับ (ต่อไปรวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ที่สมัครใช้บริการรับข้อมูลผ่านทาง SMS สมัคร เป็นสมาชิกรับผลการวิเคราะห์เกมและรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 โดยกด *476*21# โทรออก (สมัครฟรี ระบบจะคิดค่าบริการตอนได้รับ SMS ข้อความละ 6 บาท)  ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
2. ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1   จะได้รับ 1 สิทธิต่อการรับบริการข้อความ SMS 1 ครั้ง ในการเข้าร่วมลุ้นโชคในการจับรางวัลในรายการนี้ โดยบริษัทฯ จะทำการจับรางวัลผู้โชคดีจากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการที่ โทรเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาที่มีการส่งเสริมการขาย
3.  ผู้โชคดีจะมีสิทธิได้รับรางวัลคือ เสื้อแข่งขันฟุตบอลยูโรทีมชาติที่คุณชื่นชอบ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท กระเป๋าเดินทาง Nike 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท และ เสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมจำนวน 3  รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 8,000 บาท
4.  การจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี : บริษัท จะทำการจับรางวัล 1 ครั้ง  ณ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคาร อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18,19-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้ สำหรับ ผู้ร่วมลุ้น ในระหว่าง1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 โดยจะทำการจับรางวัลผู้โชคดี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 17 สิงหาคม 2559
5.  บริษัทฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัล ทางเว็บไซต์ www.truemove-h.com และแจ้งไป ยังผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เข้าร่วมรายการอีกครั้งด้วย
6.  หากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลเป็นบุคคลเดียวกันหรือซ้ำ กัน ผู้โชคดีจะมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยรางวัลที่จะถูกมอบให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน
7. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่บริษัทในอัตราที่กฎหมายกำหนด ตามมูลค่ารางวัลที่ตนเอง ได้รับ
8.  ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองได้ที่  เลขที่ 89 อาคาร อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18,19-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 พร้อมแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯกำหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยในการนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
9.   ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในระบบเติมเงิน จะได้รับรางวัลต่อเมื่อเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้ รับรางวัลไม่ตกอยู่ในช่วงระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร และผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในระบบรายเดือนจะได้รับรางวัลต่อเมื่อเลข หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้โชคดีไม่มีหนี้ค้างชำระ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับรางวัลเป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการดำเนินการใด ๆ ตามรายการนี้เสร็จสิ้นแล้ว
10.  ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
11.  พนักงานของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่น ๆ ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทอื่น ๆ ในเครือแอสเซนด์ กรุ๊ป หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
12.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทาง www.truemove-h.com
13.  ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ กระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
14. หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
15. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ www.truemove-h.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

3 × five =