Truemove H : เพิ่มความเร็ว 3g true

โปรทรูมูฟ เพิ่มความเร็ว 3G ให้แรงดั่งใจ

โปรทรูมูฟ เพิ่มความเร็ว 3G ให้แรงดั่งใจ

แพ็กเกจเสริมเพิ่มความเร็ว 3G สำหรับคนติดใจเน็ตสปีด 3G เพิ่มความเร็ว 3g true โปรนี้ ดีอย่างไร มาดูกันค่ะ เป็นแพ็กเกจเสริมพิเศษ สำหรับผู้ใช้บริการโปรเสริม แพ็กเกจ iNet สำหรับลูกค้าที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตจนถึงปริมาณที่กำหนดแล้วและถูกปรับลดความเร็วลง และยังต้องการใช้งานต่อในความเร็วเท่าเดิม ไปอย่างต่อเนื่ ...