Truemove H : true red card

แนะนำ “บัตรทรูการ์ด” สิทธิประโยชน์ดีๆ สู่ลูกค้า ทรูมูฟ เอช

แนะนำ “บัตรทรูการ์ด” สิทธิประโยชน์ดีๆ สู่ลูกค้า ทรูมูฟ เอช

ตอนนี้หลายๆ คนอาจจะเห็นโปรส่วนลดค่าเครื่องของทรูมูฟ เอช ที่ต้องใช้บัตร “ทรูการ์ด” เพื่อเป็นส่วนลด หรือแม้การช้อปปิ้งเลือกซื้อของในร้านค้าชั้นนำ หรือการรับประทานอาหารในร้านอาหารชั้นนำ ก็ล้วนแล้วแต่ใช้สิทธิ์ส่วนลดในบัตร “ทรูการ์ด” ดังนั้น ทีมงานโปรเสริม VIP จึงนำข้อมูลของบัตร & ...