ทรูมูฟ เอช มอบของขวัญแทนคำขอบคุณ สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน

ทรูมูฟ เอช มอบของขวัญแทนคำขอบคุณ สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน

แคมเปญดีๆ สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช มีมาอีกแล้วนะคะ และวันนี้ก็เป็นการกลับมาของแคมเปญดีๆ อย่าง “TrueMove Gift ยิ่งรู้ใจ ยิ่งให้กัน”  ที่จะมอบของขวัญแทนคำขอบคุณให้ลูกค้าทรูมูฟ เอชทุกวัน… ทุกชั่วโมง… เลยก็ว่าได้สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน
โดยสามารถสมัครร่วมรายการง่ายๆ เพียงครั้งเดียว กด *888*888# โทรออก ฟรี!!!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข โครงการ “TrueMove H GiFT ยิ่งรู้ใจ ยิ่งให้กัน”
1. สิทธิพิเศษในโครงการ “TrueMove H GiFT ยิ่งรู้ใจ ยิ่งให้กัน” นี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงินที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงิน หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท) ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 – 30 มิถุนายน 2559 หรือกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. ผู้ใช้บริการต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ “TrueMove H GiFT ยิ่งรู้ใจ ยิ่งให้กัน” ก่อน โดยผู้ใช้บริการที่มีสิทธิลงทะเบียนจะต้อง เปิดบริการทรูมูฟ เอช มาแล้วอย่างน้อย 7 วัน โดยลงทะเบียนด้วยการกดรหัส USSD *888*888# แล้ว กดโทรออก(ไม่คิดค่าบริการ) ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาโครงการ และเมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความสั้น(SMS)แจ้งยืนยันการลงทะเบียน สำเร็จ

3. ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “TrueMove H GiFT ยิ่งรู้ใจ ยิ่งให้กัน”  จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
3.1 สิทธิพิเศษที่ 1 GiFT  of Friendship : ยิ่งเป็นเพื่อนกันมานาน ยิ่งได้เพิ่มรับโบนัส เมื่อเติมเงิน ทรูมูฟ เอช ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปในแต่ละครั้ง เติมได้ทุกช่องทางโดยจะได้รับโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีตามอายุการใช้งานดังนี้
25-5-2559 22-01-29
3.1.1 หลังจากเติมเงินผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งได้รับโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีตามสิทธิ
3.1.2 ผู้ใช้บริการจะต้องกด USSD *888*889# แล้ว กดโทรออก(ไม่คิดค่าบริการ) เพื่อยืนยันการรับโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีที่ได้รับจากการเติมเงินภายในเวลา 01.00 น. ของวันถัดจากวันที่เติมเงิน หากไม่ทำการกดรับสิทธิภายในระยะเวลากำหนด จะเสียสิทธิในการได้รับโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีจากการเติมเงินในวันนั้น เช่น ผู้ ใช้บริการอายุการใช้บริการ 4 ปี เติมเงินทรูทูฟ เอช จำนวน 50 บาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ได้รับโบนัส 50บาท ผู้ใช้บริการจะต้องกด *888*889# เพื่อรับโบนัสภายในเวลา 01.00น.ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 หากไม่กดรับสิทธิ์ หรือกดรับสิทธิ์หลัง 01.00 น. จะไม่ได้รับโบนัส 50 บาท สำหรับการเติมเงินของวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
3.2 สิทธิพิเศษที่ 2 GiFT  of Luck : ยิ่งใช้ ยิ่งเติม ยิ่งเพิ่มโชค รางวัลพิเศษหลังจากเติมเงิน ทรูมูฟ เอช ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ในแต่ละครั้ง เติมได้ทุกช่องทาง และ/หรือมีการใช้บริการทรูมูฟ เอช ที่มีการคิดค่าใช้บริการจากกระเป๋าหลัก (Main Credit) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสพิเศษจากระบบแจกรหัสของทรูมูฟ เอช เพื่อรับรางวัลพิเศษ ดังนี้
รางวัลพิเศษประจำวัน โบนัส โทรฟรีและเน็ตฟรีมูลค่า 500 บาท จำนวน 24 รางวัลต่อวัน รวมของรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 1,536 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 768,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยผู้ที่จะได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ได้รับรหัสพิเศษ จากระบบแจกรหัสเป็นคนแรกของทุกชั่วโมง ดังนี้
T&C-TrueMove-H-GiFT-02
3.2.1 ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงิน และ/หรือ ใช้บริการตามเงื่อนไข และรับรหัสพิเศษ เพื่อรับสิทธิรับรางวัลพิเศษประจำวัน ได้ทุกวันตลอดโครงการ
3.2.2 ประกาศผู้ได้รับรางวัลทาง SMS และรับรางวัล เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 12.00-13.00 น.ของทุกวัน  และประกาศซ้ำอีกครั้งทาง www.truemove-h.com

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้โบนัสโทรฟรี และเน็ตฟรี ในข้อ 3.1 และ 3.2
4.2 ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการได้รับโบนัสโทรฟรี และเน็ตฟรี โดยจะได้รับโบนัสภายในวันที่ทำการเติมเงิน เว้นแต่ สถานะการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรหรือเปลี่ยนสถานการณ์ ใช้บริการจาก ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินไปเป็นแบบรายเดือน
4.3 โบนัส โทรฟรี และเน็ตฟรี ที่ได้รับนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งาน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับ (SMS) ยืนยันการได้รับโบนัส ไปจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่  5 เพื่อใช้เป็นเครดิตหักชำระค่าบริการดังต่อไปนี้
4.4 บริการโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช คิดนาทีละ 2 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
4.5 บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS คิดเมกะไบต์ (MB) ละ 2 บาท เศษของเมกะไบต์ (MB) คิดเป็น 1  เมกะไบต์(MB) ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps
4.6 บริการส่งข้อความสั้น(SMS)ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศข้อความละ 2 บาท
4.7 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย(MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศครั้งละ 2 บาท
4.8 ราคา ดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยระบบจะคำนวณค่าใช้บริการโดยหักจากโบนัสโทรฟรีที่ได้รับก่อนจากนั้นจะหัก จากเงินที่เติมเข้ามาในระบบตรวจสอบยอดโบนัสคงเหลือได้ที่ *510*44# แล้วกดโทรออก

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการ ใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

6. สำหรับผู้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลใด ๆ จากโครงการนี้ หากผู้ได้รับรางวัลขอคืนเงินเติม ที่เติมเข้ามาระหว่างร่วมกิจกรรม บริษัทขอสงวนสิทธิในการขอคืนของรางวัลที่ได้รับทั้งหมด

7. บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

8. ผู้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้รับรางวัลที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

nineteen + 1 =